مدل دوربین مداربسته را به آب می‌انداز

یعنی در قوانینی دوربین مداربسته می‌دهد قضای زمان و دست حوادث , جوان بداقبال چنان دلباخته دختری از اهالی ده میشود که دست مجنون را از شدت عشق از پشت می‌بندد . شهرت عاشق شدن برنا در روستا می‌پیچد , در حالی که خویش دختر هم بی‌میل نبوده به همسری او درآید , اما سوابق نامطلوب برنا شیدا موجب می شود خانواده دختر موافق به آن تزویج نباشند , بلکه عده‌ای آن وصلت را نحس می‌دانند .

جوان نا‌امید میگردد , خواستگاری دیگر گوی سبقت از او می‌رباید . بعد از خواستگاری و موافقت والدین دختر , بساط جشن برپا می گردد . برنا دلداده هم برای دختر آرزوی سعادت مینماید و زیرا قوی نبوده از نزدیک تماشاگر پایکوبی عروسی کسی باشد که از جان بیشتر دوستش داشته , ایام حنابندان و پای کوبی از روستا خودش بدور می شود و به کوه‌های محیط پناه می‌برد .
دوربین مداربسته
کوه‌هایی که آب‌های برف‌های فصل‌زمستان به هم پیوسته تشکیل رودخانه‌ای بزرگ میدهد . جوان عاشق که دستش از همگی چیز کوتاه شده برای التیام دل عاشقش از دشت و دمن و کوه صحرا نوع دوربین مداربسته زیبایی می‌چیند . از آن جا که می‌ دوربین مداربسته داند رودخانه از روبه‌روی خانه عروس عبور مینماید . دسته دوربین مداربسته را به آب می‌اندازد که احتمال دارد نگاه عروس به آن بیفتد .

روبه‌ر دوربین مداربسته وی منزل دختربچه‌ها و پسران خردسال سرگرم بازی میباشند . تا نگاهشان به دسته دوربین مداربسته می‌افتد هرکدام برای گرفتن دوربین مداربسته از دیگری سبقت می گیرند . دختر خواهر عروس برای تصاحب کردن نوع دوربین مداربسته خودش را به رودخانه می زند . گرداب اورا در خودش غرق می کند . دخترک از عالم می‌رود و عروسی به عزا تبدیل می‌شود .
دوربین مداربسته
جوان شیفته بعد از یکی از دو روز به قریه برمی‌گردد . روبه‌روی قهوه‌خانه‌ای ماتم‌زده می‌نشیند . روایت را برایش شرح می‌‌دهند که پایکوبی عروسی تبدیل به عزا شد . چرا؟ علت را توضیح میدهند .
دوربین مداربسته
جوان شیفته دست پشت دست می‌زند . آه از نهادش بلند می‌شود و روایت را شرح می‌دهد که مدل دوربین مداربسته را وی برای عروس پیامبر بوده و مردمان به وی می‌گویند : «پس اون نوع دوربین مداربسته را تو به آب داده بودی» .
دوربین مداربسته
دوست داری موهای بلند داشته باشی؟